2019: iets duurdere taxi’s en nieuwe benadering van klachtenafhandeling

Zoals vele sectoren is ook de taxibranche aan veranderingen onderhevig. Zo is er besloten dat per 1 januari 2019 het percentage btw op taxiritten enigszins zal worden verhoogd. Daarnaast zijn taxichauffeurs vanaf diezelfde datum niet meer verplicht passagiers erop te wijzen dat zij een klacht over hun taxirit kunnen indienen. Maar wat gaan deze wijzigingen precies betekenen voor u? Lees hieronder meer details over de vastgestelde veranderingen.

Prijsstijgingen dankzij btw-verhoging

Helaas worden veel producten en diensten met enige regelmaat duurder. Wat dat betreft vormen de verschillende vormen van taxiservices geen uitzondering. In 2019 zullen de prijzen van taxiritten iets stijgen. De belangrijkste oorzaak hiervan: een btw-stijging van 6 naar 9%. Deze wijziging houdt in dat taxiklanten te maken krijgen met iets hogere starttarieven en kilometerprijzen. Al met al wordt ingeschat dat taxiritten gemiddeld 5,75% duurder worden. Daar staat wel tegenover dat de taxiprijzen de laatste paar jaar juist niet of nauwelijks gestegen zijn. Weet u al van tevoren of en wanneer u een taxi in Nijmegen nodig heeft? Dan is het altijd verstandig als u op voorhand even op onderzoek uitgaat. Een Nijmeegs taxibedrijf met scherpe tarieven is namelijk altijd nog wel te vinden.

Niet tevreden: hoe dient u een klacht in?

Misschien was het u voor, tijdens of na een rit met een taxi in Nijmegen al eens opgevallen. Tot nu toe waren taxibedrijven verplicht om op de autoruit én op het bonnetje een vermelding te publiceren naar de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer (SLKT). Via deze stichting konden klanten altijd eenvoudig en toegankelijk klachten en opmerkingen indienen over hun rit of het desbetreffende taxibedrijf. Deze expliciete verplichting komt in 2019 voor taxibedrijven te vervallen. Voor klanten zijn de kanalen om een klacht in te dienen via verschillende apps tegenwoordig namelijk zeer eenvoudig te vinden, zo wordt er geredeneerd. Het tonen van kant-en-klare contactgegevens om een eventuele klacht naartoe te sturen zal overigens nog altijd wel verplicht zijn in taxi’s. Over het algemeen wordt deze regel nu al goed nageleefd.

Welke gevolgen hebben de wijzigingen voor u?

Hebben de geplande veranderingen in de taxiwereld grote gevolgen voor de frequente taxigebruiker? Dat valt reuze mee. Akkoord, met name dankzij de BTW-verhoging kan het zijn dat u iets meer dan voorheen gaat betalen voor uw taxirit. Deze prijsstijging is echter niet schrikbarend te noemen, zeker als u bedenkt dat de laatste paar jaar de taxiprijzen juist niet of nauwelijks gestegen zijn. Op zichzelf lijkt deze vastgestelde prijsverhoging dan ook niet heel onredelijk. Verder mag verwacht worden dat de nieuwe benadering met betrekking tot het indienen van eventuele klachten niet tot problemen zal leiden. Dat de vermelding naar de SLKT straks niet meer zichtbaar is moet voor klanten geen obstakel zijn. Er zijn en blijven online en via verschillende apps een heleboel mogelijkheden om een onverhoopte klacht in te dienen. En vergeet niet dat er echt nog wel een taxi in Nijmegen zit die aantrekkelijke tarieven hanteert!